top of page

전시참여

최고의 제품을 서비스합니다.

Screen Shot 2022-03-04 at 6.51.27 PM.jpg

2020 VR/AR 콘서트

​남서울대학교

Screen Shot 2022-03-04 at 6.34.19 PM.jpg

2019 공공분야
드론활성화를 위한
콘퍼런스

충청남도

Screen Shot 2022-03-04 at 6.38.58 PM.jpg

2019 가상증강현실
콘텐츠 전시회

남서울대학교

Screen Shot 2022-03-04 at 6.40.47 PM.jpg

2019 DST EXPO

​대전과학기술대학교

Screen Shot 2022-03-04 at 6.46.16 PM.jpg

2019 소프트웨어 대전

충청남도

exh_bg_edited.jpg

2018 청주시

4차 산업혁명

블록체인

​콘퍼런스

청주시

Screen Shot 2022-03-04 at 5.35.00 PM.jpg

2018 ​대한민국

방위산업전

육군본부

Screen Shot 2022-03-04 at 5.36.52 PM.jpg

2018 지상군 페스티벌

​육군본부

Screen Shot 2022-03-04 at 5.54.50 PM.jpg

2018 산학협력 EXPO

​교육부

Screen Shot 2022-03-04 at 5.51.17 PM.jpg

2018 대한민국
안전산업박람회

행정안전부

Screen Shot 2022-03-04 at 5.33.15 PM.jpg

2018 4차 산업혁명시대
일자리 창출 국회 토론회

과학기술정보통신부

Screen Shot 2022-03-04 at 6.26.39 PM.jpg

2018 전남
콘텐츠 UP 페스티벌

​전라남도

Screen Shot 2022-03-04 at 6.31.46 PM.jpg

2018 천안시민
한마음 체육대회

천안시

Screen Shot 2022-03-04 at 6.12.05 PM.jpg

2017 산학협력 EXPO

교육부

Screen Shot 2022-03-04 at 6.07.07 PM.jpg

2017 남서울대학교
가상증강현실
콘텐츠 전시회

남서울대학교

Screen Shot 2022-03-04 at 6.04.31 PM.jpg

2017 가상증강현실
산학연
포럼 및 전시회

남서울대학교

Screen Shot 2022-03-04 at 6.02.13 PM.jpg

2017 세종 교육 공동체
한마당

대구광역시

bottom of page